NASM Lehele

MinGW Töökeskkonna Seadistus

Enne kui saame lähtekoodi kallale asuda, peame veenduma, et meil on olemas NASM ja MinGW kompilaatorid. Lisaks sellele peame ka seadistama Windows PATH süsteemimuutujat, et NASM ja GCC käsud oleksid käsurealt kättesaadavad.

Kompilaatorite paigaldamine

NASM zip on saadaval siit: nasm2015.zip.
NASM-i peaks lahti pakkima kausta "C:\NASM\" ning käivitama batch skripti "configure-path.bat" administraatori õigustega, mis lisab C:\NASM ja C:\MinGW user PATH-i.
MinGW get-installer: mingw-get-setup.exe.
MinGW installer on natuke keerulisem, kuna kaasas on spetsiifiline paketihaldur (package manager). Installatsioonikaust peaks olema "C:\MinGW\". Paketihaldurist tuleb kindlasti valida mingw32-base ja msys-base paketid:

Pakettide mingw32-base ja msys-base valimine
Pakettide lisamiseks tuleb kontekstimenüüst valida "Apply Changes":
Muudatuste rakendamine

Käskude lisamine PATH-i (kui configure-path.bat ei sobi)

Kui configure-path.bat ei sobi mingil põhjusel süsteemi seadistusega siis peame Windows PATH süsteemimuutujat käsitsi seadistama. See on vajalik käsurealt nasm, gcc ja make käskude käivitamiseks. Kõige lihtsam viis selleks on kasutada käsurida ennast. Lähtudes eelmistest installatsioonisätetest on meile tähtsad kaustad:
C:\NASM\
C:\MinGW\bin\
C:\MinGW\msys\1.0\bin\
Nende lisamiseks system PATH-i, kasutame SETX käsku, mis tekitab User PATH laienduse koos antud väärtusega:

>setx path ";C:\NASM\;C:\MinGW\bin\;C:\MinGW\msys\1.0\bin\;"
SUCCESS: Specified value was saved.
Seejärel sulgeme kõik lahtiolevad käsurea aknad, et muutujad uueneksid. Käivitame uuesti käsurealt järgnevad käsud, et paigaldust kontrollida:
>where gcc
C:\MinGW\bin\gcc.exe
>where make
C:\MinGW\msys\1.0\bin\make.exe
>where nasm
C:\NASM\nasm.exe
Kui PATH pole õigesti seadistatud, siis ilmneb järgnev viga:
INFO: Could not find files for the given pattern(s).

004 arvutiklassi PATH seadistamine (vajalik ainult 004 arvuti kasutamisel)

Õppeklassi arvutite PATH seadistus tuleb enne tööle asumist üle kontrollida. Selleks avame esmalt Control Panel-i ja otsime märksõna 'environment':
Environment Variables
Vali üksus: "Edit environment variables for your account":
Environment Variables
Kui seadetes ei ilmne PATH muutujat, siis vajutame 'New', vastasel juhul 'Edit'. User path muutujas võib olla eelnevalt infot mida ei tasu üle kirjutada. Lisame lihtsalt NASM ja MinGW tee PATH-i: C:\NASM\;C:\MinGW\bin\;C:\MinGW\msys\1.0\bin\;
Environment Variables

NASM Command Prompt ilma süsteemi PATH-i muutmata (alternatiiv)

Antud samm on alternatiiv mis tekitab eraldi NASM Command Prompt akna. NASM/MinGW käsud töötavad ainult selles command prompt aknas. Looge Desktopile uus fail nimega 'NASM Command Prompt.cmd':

set path=C:\NASM\;C:\MinGW\bin\;C:\MinGW\msys\1.0\bin\;%path%
start "NASM Command Prompt" /D C:\NASM\ cmd.exe
Käsuga luuakse uus Command Prompt aken, mis avaneb kaustas C:\NASM\

NASM Lehele